Het evolueren van de communicatie in uw directiekamer. Zaakjes die dezelfde grote invloed hebben bij de bedrijfsprestaties | Virtual boardroom

Het bedrijfscultuur staat de allernieuwste jaren centraal. Schandalen, variërend van valsspelen tot overheidsnormen, tot mishandeling van klanten om onrealistische prestatiedoelen te bereiken, zelfs doordringende seksuele intimidatie, vult de krantenkoppen. In de nasleep van dergelijke crises blijven aandeelhouders, regelgevers, werknemers, klanten en anderen vaak verzoeken “waar was het bestuur? ” Bestuurders zien de risico’s dat een slechte cultuur kan brengen, plus herkennen hoedanig een sterke, gezonde cultuur een handelsbedrijf meer karaf maken waardevol en veerkrachtig. Maar het cultuur met een bedrijf kan moeilijk te inschatten zijn, zelfs voor degenen die daar elke dag werken. Het is erg zelfs nog moeilijker voor bestuurders, deze slechts beslist handvol eens per jaar bij het handelsbedrijf aanwezig is voor bestuursvergaderingen. Tijdens deze bijeenkomsten beschikken over directeuren vaak contact bij dezelfde geringe groep leidinggevenden op hoog niveau, waardoor hun visie op het bredere handelsbedrijf wordt beperkt. Dus hoe gaan regisseurs om met het begrijpen ook wel en waarderen van cultuur? Wat nog belangrijker ben, krijgen ze het aardig? Het is soms niet verrassend dat vrijwel tweederde (64%) van de directeuren zegt te vertrouwen op hun buikgevoel van hun interacties met de management om de cultuur te evalueren, hoewel dikwijls minder regisseurs (32%) zeggen dat u een met de voornaamst bruikbare benaderingen is. Hoeveel vinden directeuren eigenlijk nuttig? Horen van werknemers. Bovenaan de lijst met een handigste statistieken voor de evalueren betreffende cultuur staan de enquête-resultaten van werknemersbetrokkenheid, de debriefs van de exitgesprek plus 360-graden feedbackresultaten voor leidinggevenden. Na een bedrijfscrisis, karaf het heel gemakkelijk zijn om te onderscheiden hoe soort factoren gerelateerd aan cultuur hebben bijgedragen aan het probleem. Het moeilijkste is om problemen vroegtijdig op te sporen en te verhelpen voor ze beslist crisis belanden. Onze visie is datgene bestuurders:

board software

  • Dring aan met kwalitatieve plus kwantitatieve statistieken waarmee u de cultuur van uw handelsbedrijf onder het knie moet gaan krijgen. Het exacte statistieken die nuttig zullen zijn, zullen tot op zekere hoogte, afhankelijk van u bedrijf, variëren. En de zijn soms https://board-room.nl/ geen statistieken die de management al rapporteert betreffende het bestuur. Neem dezelfde bredere kijk op hoeveel enig inzicht kan opleveren en zorg ervoor dat het management beslist effectief dashboard gebruikt om informatie te communiceren.
  • Ontmoet meerdere medewerkers later alleen senior executives. Senior executives inslikken de raad van bestuur een mening geven aangaande de toon aan het top, maar het is tevens cruciaal vanwege te onderscheiden hoe verschillende werknemers u bedrijf en hun bizar rollen bekijken. Ze inslikken waardevolle perspectieven bieden met het executive team plus op tevens de ‘mood in the middle’ indien de ‘buzz at bottom’.
  • Verbind de stippen tussen de statistieken deze u krijgt en enigszins u hoort, om bij zien alsof de verhalen consistent zijn. Soms liggen de werkelijke problemen tussen wat leidinggevenden en werknemers zeggen en wat het gegevens laten zien. Zoek naar plus verken eventuele inconsistenties tussen de twee.
  • U moet er zorg voor dragen dat cultuur een vast onderwerp is op het agenda betreffende de raad. Door het onderwerp een terugkerend gesprek bij maken, zorgt het ervoor dat de voor de mensen top of mind blijft. En u benadrukt de waarde deze het bestuur aan de bedrijfscultuur hecht.
  • Maak van cultuur een discussie op u volledige bord. Veel bedrijven wijzen segmenten van cultuurtoezicht toe bij verschillende commissies. De auditcommissie hoort denkbaar iets over ethiek en compliance, terwijl de compensatiecommissie zich richt op doelstellingen en evenement van het compensatieplan. Zelfs bij het splitsing dienen het bredere onderwerp betreffende de cultuur terugkomen bij de agenda van de volledige raad.

De verkeerde bedrijfscultuur karaf reële risico’s voor een bedrijf opleveren, of de nu gaan om risicobeheer, werknemersbetrokkenheid ofwel bedrijfsprestaties. Wat is volgens bestuurders de oorzaak van moeilijkheden in de cultuur? Over het algemeen denken regisseurs datgene de meest kritische componenten voor een gezonde cultuur de toon aan een bovenkant en de ‘gemoedstoestand in u midden’ bestaan. Een aanzienlijke meerderheid (87%) is u ermee eens dat een ongepaste toon van het executive team bijdraagt bij problemen bij bedrijfscultuur. Toch het is niet alleen het C-suite deze een rol speelt; 79% zegt datgene de toon van u middenmanagement dezelfde bijdrage geeft. Zesenzestig procent (66%) ben het erover eens datgene gebrek betreffende communicatie plus transparantie betreffende het management ook een rol speelt in cultuurproblemen. Verder zegt bijna driekwart van een bestuurders (74%) dat beslist te uitgestrekte focus op kortetermijnresultaten bijdraagt aan moeilijkheden met de bedrijfscultuur. En als we kijken zoals de eventuele verzakkingen bronnen met kortetermijndruk, vervolgens zegt vrijwel 60% van de directeuren dat institutionele beleggers te veel aandacht besteden betreffende de prestaties van de aandelen met de korte termijn. Die focus met kortetermijnprestaties plus het raken van prestatiedoelen in compensatieplannen kan eveneens bij bedrijven tot slecht gedrag leiden. Tweederde (67%) van het directeuren zegt dat ineffectieve compensatieplannen leiden tot ellende met de cultuur.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*